Seniorzy

Celem realizowanego projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych w Gminie Węgierska Górka zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz zwiększenie ich aktywności w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 poprzez utworzenie Klubu Seniora.